Kogemusnõustamine on ...
• sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus, mille käigus pakub üks osapool teisele emotsionaalset, sotsiaalset ja/või praktilist tuge.

                            (Sotsiaalministeeriumi teenusejuhend).

• aitamisliik, mis tugineb abistaja isiklikul kogemusel, kus nõustamine toimub võrdsete tasandil (kumbki osapool ei ole selles protsessis ekspert) ning lähtudes mõlemaid osapooli ühendavast traumaatilisest kogemusest.

Kes on kogemusnõustaja?

• Kogemusnõustamise osutamine teenusena eeldab, et kogemusnõustaja on saanud vähemalt esmase kogemusnõustamise alase väljaõppe ning kuulub meeskonda ja/või kovisioonigruppi.

                        (Sotsiaalministeeriumi teenusejuhend).


Reaalselt on kogemusnõustaja aga keegi, kes on:

• minevikus läbi teinud mõne traumaatilise kogemuse,
• on paranenud raskest haigusest või
• õppinud raske diagnoosiga igapäevaselt toime tulema
• ning soovib nüüd positiivse eeskujuna oma kogemust jagada kogukonna ning teiste abivajajatega.

Kellele võiks olla kogemusnõustamine mõeldud?

Inimesed ja nende lähedased, kes peavad või on pidanud kokku puutuma:

• Mistahes kriisiolukorraga (pereliikme surm, töötus, lein, lahutus jne)
• Vaimse või füüsilise puudega
• Raske või kroonilise haigusega (nt vähk või diabeet)
• Traumaatilise olukorra üleelamisega (nt. perevägivald)
• Sõltuvusprobleemide ja –häiretega
• Psühhosotsiaalsete raskustegaKogemusnõustaja:
Elena Koit


Kogemusnõustamisele tulemiseks kirjuta:
info@ruacrew.ee