Tegemist on koolitus-seminariga põhikooli klassidele, mille fookuses on sõltuvusained.

Läbi erinevate tegevuste (grupitööd, rollimängud, filmi vaatamine jm) ning diskussioonide arutletakse noortega, kas sõltuvusained on probleemiks ning mida saaks teha, et noored ei satuks valele teele.

Koolitus-seminari  maksimaalne osalejate arv on 25 õpilast. Kestvuseks on 1,5-3 tundi.