Article
 

 

                                                                                                           

Strateegilise koostöö projekt "NowWeMeet" on rahastatud Erasmus+ Euroopa Noored programmist.

Projekti kestus ja toimumise aeg: 18 kuud, 02.02.2015-31.07.2016

Toetussumma: 44 290 EUR

Projekti koordinaator: MTÜ Tähe noorteklubi

Projekti peamine eesmärk on NEET-noorte sotsiaalse tõrjutuse vähendamine Eestis, Rootsis ja Saksamaal. Selle saavutamiseks jagavad partnerriikide noortega tegelevad asutused omavahel uuenduslikke noorsootöömeetodeid ning rakendavad neid igapäevases töös noortega.

Noorte eludesse positiivseid muudatusi toonud noorsootöömeetoditest koostatakse kolmes keeles (eesti, saksa, rootsi) vabalt kättesaadavad kirjeldused ja juhendid, mis on kohandatavad ja rakendatavad projekti kolmes partnerriigis. Uuenduslike meetodite kasutusele võtmise protsessi kaasatakse kolmes riigis kokku 300 noort . Noorte ja nendega tegelevate spetsialistide toetamiseks luuakse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil koostöövõrgustikud.


Projekti partnerid:

Projekti välispartneriteks on Saksamaalt Diakonisches Werk Würtzburg e.V. ning Rootsi organisatsioon FRYSHUSET. Mõlemad partnerid omavad noorsootöövaldkonnas laialdasi metoodilisi kogemusi. Kohalikul tasandil jagavad metoodilisi teadmisi ja kogemusi MTÜ RuaCrew, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Tartu ja Tartumaa noortekeskused, nõustamiskeskused ning teised noortega tegelevad spetsialistid.

Rohkem infot: Heidi Hansar, heidi@taheklubi.eu

 

Eelmine
Sotsiaalse programmi välja töötamine
Järgmine
PUNKT TÖÖLE LASERLAHINGU JA TROSSISÕIDUGA!

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: