Rehabilitatsiooniprogrammi välja töötamine

RuaCrew tegeleb igapäevaselt oma teenuste arendamisega. Täna tuli meie rehabilitatsioonimeeskonnale vahva teada - oleme valitud sellel aastal Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse Rehabilitatsioonialase Kompetentsikeskuse koolitusprogrammi, mille raames valmib lastele ja noortele rehabilitatsiooniprogramm. Millisele sihtgrupile täpsemalt, kuulete peagi :)

Koolituse eesmärk: Arendada osalejate teadmisi ja oskusi tõenduspõhise rehabilitatsiooniprogrammi välja tööta...miseks, koostamiseks ja programmi elluviimiseks.

Koolitusel osalemise tulemusel valmib koolituse lõpuks meeskonna koostöös rehabilitatsiooniprogramm.

Koolitused toimuvad 2014-2020 „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava“ meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ tegevuse 2.21.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituse pakkumine„ raames.

Eelmine
Rehabilitatsiooniteenuse seminar 16.10.2015
Järgmine
Töötoad-vestlusringid vaimse tervise kuul

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: