RuaCrew koostööpartnerina Eesti ANK projektis „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“

Projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.

 

Projekti koordineerib Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Projekti eesmärk on parandada läbi noortekeskustele loodud spetsiaalsete meetmete 7 kuni 26-aastaste noorte heaolu ja kaasatust üle Eesti. Kokku rakendatakse tegevusi 86-s noortekeskuse teeninduspiirkonnas. Sihtgrupid antud projektis on rahvusvähemuste ja ääremaade õpiraskuste ja käitumuslike probleemidega õpilased, purunenud, vaeste ja nõrkade sotsiaalsete sidemetega perede lapsed. Programmi raames toimub tihe koostöö Norra partneriga, et valida ja kohandada tõhusaid huvipõhiseid meetmeid (nt seikluskasvatus, draamaõpe).  Suur rõhk on laste ja noorte sotsiaalsete oskuste arendamisele suunatud tegevustel (huvitegevus, laagrid). Projekti raames toimub koostöö kohalike omavalitsustega ning sidusvaldkondade spetsialistidega (lastekaitse, sotsiaaltöö, haridus jm), ühiselt koordineeritakse kohalikul tasandil valdkondadeüleseid tugi- ja võrgustikusüsteeme. Sihtgrupi leidmiseks ja kaasamiseks kasutatakse lisaks võrgustikutööle mobiilse noorsoo võimalusi (tänavatöö, töö internetis, noorsootöö teenuse pakkumine teises piirkonnas või noorte kogunemiskohtades).

Projekti raames tehakse koostööd Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Noorsootöötajate Ühenduse, MTÜ Urban Style, MTÜ RuaCrew ja välispartneriga Ungdom & Fritid, Norrast.

Täpsem info:

http://www.ank.ee/?p=p_1033&sName=emp-programm-riskilapsed-ja-noored

Eelmine
3. aprilli seminaril astub üles prof Walther Specht
Järgmine
Ennetusprojekt "Sõbralikkus vs kius"

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: