Suvekooli järelkaja

MTÜ RuaCrew korraldas käesoleval suvel taaskord Suvekooli, mis toimus juba tuttaval Prangli saarel.


2017 aasta Suvekoolis osales 24 Harjumaa noort, kellest suur osa olid riskikäitumisega ning vabatahtlikena panustas nii laagri korraldamisse kui ka laste juhendamisse Suvekoolis kokku 13 täiskasvanut, kellest üks oli pärit Ukrainast. Lisaks käisid ennetavaid töötubasid tegemas mitmed koostööpartnerid -  PPA noorsoopolitsei, Töötukassa spetsialistid ning Vabatahtliku Merepääste esindajad.

Suvekoolis osalenud lapsed olid jagunenud pooleks -  eesti ja vene keelt kõnelevad poisid ja tüdrukud. Vabatahtlike seas aga nii palju vene keele kõnelejaid polnud, seega kujunes Suvekool ühtalsi välja ka väikseks keelekümbluslaagriks, kus kõneleti kolmes keeles ja vandesõnu hüüti koguni itaalia keeles! Õhtune film oli ühel õhtul eestikeelsete subtiitritega, teisel õhtul venekeelsete subtiitritega. Kestaks Suvekool kauem, saaksid kõik osalejad vähemalt kaks keelt puhtalt suhu!


Kolm pikka suve päeva tõid endaga kaasa erinevaid tegevusi, mille eesmärk oli noorte silmaringi avardada ning äratada nendes huvi leidmaks endas peituvaid andeid. Ilmataat ei vedanud meid ka sellel aastal alt ning saatis Pranglile päikselised päevad, mille jooksul sai ujuda, erinevaid mänge mängida ning kogu ärkveloleku aja õues viibida. Päevad algasid joogat, hommikuvõimlemist või jooksu tehes; noortega valmistati õhtul üheskoos maitsvad hamburgerid ja pannkoogid ning järgi prooviti ka unenäopüüdjate meisterdamine. Lisaks toimusid mitmed jooksvad tegevused, kus tugevdati noorte meeskonnamänguoskuseid ning õpiti juurde erinevad sotsiaalsed oskuseid.

Seiklusi tõid kaasa need kolm päeva omajagu. Juba enne sadamast väljumist said väljakutsed alguse. Oli noori, kes magasid sisse, kuna suvekuudel ei ole harjumust vara ärgata, kuid soov suvekoolis osaleda oli niivõrd suur, et suure tormamisega jõuti siiski kohale. Siinkohal suured tänud Wrangö kaptenile, kes oli niivõrd mõistev ja vastutulev, et võimaldas laeva veidi hilisema lahkumise.

Esimene päev saarel algas ühiste kokkulepete loomise ning reeglitega, mis enamuses noortele meelehärmi tekitas – nimelt korjati noorte käest ära kõik tehnikavidinad, sh telefonid ja neid sai kasutada vaid kindlatel aegadel. Tänasel päeval on noored harjunud iga hetke telefonis veetma, see aga raskendab noorte keskendumist ning takistab tegevuste edukat läbiviimist. Paljudes noortes tekitas see alguses küll trotsi, kuid ebameeldivat olukorda leevendas oluliselt see, et ka juhendajad pidid oma telefonid hoiule andma - ühiselt loodud kokkulepped kehtisid kõigile. Nii mõnigi juhendaja pidi üle huulte lipsanud vandesõna järel kümme kükki tegema - mis teha, kokkulepped kehtisid kõikidele ja selline võrdne kohtlemine oli noortele väga meeltmööda.  Korraldajate jaoks oli üllatav see, et noored ei olnud reeglite ja kokkulepete loomist tagasisides probleemkohana välja ei toonud, pigem vastupidi.


Noorte tagasiside Suvekoolile oli positiivne, nii üldise korralduse, juhendajate, reeglite kui tegevuste kohta. Mõni üksik noor kahtles, kas ta ka järgmisel aastal osaleks, kuid pigem soovitakse ikka kaasa lüüa - see on ka varasem kogemus, et noored, kes ühel aastal pigem vastumeelsena tulevad, järgnevatel aastatel ise osalemiseks soovi avaldavad.


Uusi oskusi, mida käesoleva aja jooksul omandati, oli seinast seina, nt jalgpalli mängimist, käepaelte tegemist, erinevaid sotsiaalseid oskuseid (ei – ütlemine, sõbralikkus jm), saadi teada nii erinevatest võimalustest tuleviku planeerimisel kui omandati ka mitmed praktilisi oskuseid (lõkke tegemine, töö tegemine, ise hamburgeri jaoks pihvi valmistamine).

RuaCrew sihtgruppi kuuluvad noored, kes sageli inimeste poolt negatiivselt sildistatud suhtumise osalemiseks saavad. Tõsi, tihtipeale on nad oma käitumisega selle ka ise kaasa toonud. Taolisi olukordi juhtus nende päevade jooksul mitmeid kordi ka saarel, mille tulemusel leidsid kaks noort veidi varem kodupoole tagasitee. RuaCrew meeskond tänab veelkord Prangli elanikke ja rahvamaja töötajaid enesekindlaks jäämise ja mõistva suhtumise eest!

Suvekoolis kaasalöönud vabatahtlike seas oli neid, kellel varasem kokkupuude sihtgrupi noortega olemas, aga ka ka neid, kellel kokkupuude puudus. Tagasiside põhjal võib öelda, et täiskasvanud juhendajad olid rahul kogemusega, mida nad Suvekoolis osalemisega said ning paljud on valmis panustama ka edaspidiselt. Tagasiside põhjal saab teha muudatusi ja täiendusi ka järgmisteks aastateks.

Nii täiskasvanute kui noorte arvamusel võiks suvekool olla pikema kestvusega, millel nii positiivsed kui ka negatiivsed küljed, seda just korralduslikus mõttes. Kindlasti on väga oluline tihedam suhtlus kohalike omavalitsuse spetsialistidega, kes noored suvekooli suunavad, et olla teadlikumad noorte tausta ja riskikohtade osas.

"Nägin, et lapsed, kes pealt olid ülbed ja tõrjuvad, tulid tegelikult nii hästi kaasa ja lõpuks sulasid. Karmi pealispinna (kaitsekihi) all olid nad kõik armsad lapsemeelsed noored ja mulle väga meeldis see seltskond," oli RuaCrew suvekooli vabatahtliku ja toetaja Stillabunt OÜ esindaja tagasiside.

2017. aasta Suvekool sai ellu viidud tänu vapratele vabatahtlikele, JCI Tallinn heategevusjooksul Rat Race 2017 osalejatele ning paljudele toetajatele, kes toetasid nii vahendite kui auhindadega. Aitäh, Viimsi Huvikeskus, AS Kalev, Stillabunt OÜ, FC Flora, Ideaalkosmeetika, Eesti Jalgpalli Liit, SEB Tallinn Marathon, Leibur AS, Teaduspark Tehnopol, Eesti Toidupank, Securitas Eesti AS, Pipelife Eesti AS, Eesti Langevarjuklubi, UAB Estrella Baltics.Eelmine
Tule vabatahtlikuks tugiisikuks!
Järgmine
Maailma päästmine üks noor korraga

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: