Töö „probleemsetega“ vs töö põhjustega

Eelmisel kuul tähistati Saksamaal, Stuttgartis mobiilse noorsootöö juubelit. Antud lähenemisviis sai väärikalt viiekümne aastaseks. Ka Annegrete Johanson, MTÜ RuaCrew juhatuse liige ja mobiilse noorsootöö arendaja Eestis, sai antud üritusest osa. Lisaks tutvus ta Stuttgartis Freibergi linnaosas mobiilse noorsootöö arengutega.

Täna tegutsevad Stuttgarti 17 linnaosas 42 täiskohaga mobiilset noorsootöötajat ja üle 200 vabatahtliku, kes kes järjepidevalt selle töömudeli kasutamisse panustavad. Arutleti selle üle, mis on viimase 50 aasta jooksul toimunud ja millised väljakutsed on järgmisel 50 aastal.

Mis on mobiilne noorsootöö?

Mobiilne noorsootöö on sotsiaalpedagoogiline kontseptsioon, jõudmaks riskioludes olevate noorteni, kes enamasti on erinevate spetsialistide vaateväljas ja/või erinevate asutuste poolt tõrjutud. Mobiilse noorsootöö aluseks on sotsiaalruumi analüüs ning hõlmab endas nelja meetodit. Tänavatöö raames saavad spetsialistid kontakti noortegrupiga, usaldusliku suhte saavutamise järel alustatakse tööd grupi- ja individuaaltasandil. Paralleelselt tehakse tööd ka kogukonnas, erinevate teavitustegevuste ja –ürituste näol. Oluline on koostöövõrgustik, vältimaks olukorda, kus noor saab manipuleerida erinevate spetsialistide vahel või kaob sinna vahele üldse ära. 

Ei ole probleemseid noori, on noored, kes tekitavad probleeme

Kes on need noored, kelleni mobiilsed noorsootöötajad jõuavad? Peale vaadates ei ole nendel noortel silti otsa ees, nad ei jää tavainimesele kuidagi eriliselt silma. Spetsialisti silm aga enamasti haarab selle „miski“. Nende noorte lood on keerulised. Keerulisemad kui inimene tänaval endale ette kujutada oskab. Noored, kes on murede keskel, hakkavad ka ise väljakutsuvalt käituma. See on appihüüe, mida tuleb märgata ja käitumisele reageerida.                                                                                                                  


Freibergi linnaosa, mobiilse noorsootöö meetodi grupitööde "kodu"

Freibergi linnaosa, mobiilse noorsootöö meetodi grupitöö "kodu"


Tulemuste mõõtmine on keeruline

Kõige enam küsitakse, millised on tulemused, kui paljud noortest on „paranenud“. Mõne töö puhul on seda keeruline hinnata ja mõõta. Mis on mõõdikuks? Kas klassi lõpetamine? Uimastite tarvitamise lõpetamine? Kodus ööbimine? Aga mis saab 4-5 aasta pärast, kas see ei ole oluline?  

Mobiilset noorsootööd on Natascha Zöller teinud juba viisteist aastat linnaosas, kus mudel alguse sai, olles juba aastaid ka ISMO juhatuses ning koolitades spetsialiste mobiilse noorsootöö temaatikal erinevates riikides. Natascha sõnul on tal hea ülevaade noortest, kelleni oli tänu mobiilse noorsootööga jõutud ja kes olid kaasatud aastaid tagasi. Nii pika kogemusega spetsialist saab tööle hinnangut anda, kuid paraku on antud tööd keeruline mõõta. Antud sihtgrupiga töö on keeruline, kuid mobiilse noorsootöö võtmes veelgi enam, kuna tööd on vaja teha erinevates kohtades ja olukordades, tööajad ei ole kõige sõbralikumad.  

Annegrete Johanson koos prof. Walther Spechtiga juubeliüritusel
Annegrete Johanson koos prof. Walther Spechtiga 

Mobiilne noorsootöö Eestis

Eestisse jõudis mobiilne noorsootöö 12 aastat tagasi, kui koolitati põhjalikult esimesed 25 spetsialisti. Esimesed sammud praktikas tehti 10 aastat tagasi Tallinnas, Mustamäe linnaosas. Paar aastat hiljem alustasid koostöös mobiilse noorsootöö rakendamist juba ka Kesklinna, Kristiine ja Põhja-Tallinna riskioludes olevate noortega töötavad spetsialistid.

MTÜ RuaCrew on lähtunud oma teenuste pakkumisel just mobiilse noorsootöö põhimõtteid arvesse võttes ning on läbi aastate panustanud mobiilse noorsootöö arendamisse Eestis laiemalt. 

Viimased aastad on võimalik Tallinna Ülikoolis saada ülevaade ka mobiilset noorsootöö ja selle meetodite rakendamise kohta, tänu millele jõuab teadlikkus ka suurema hulga uute noorsootöö rakendajateni. Lisaks toimuvad erinevad kogukondlikud ning projektiga seotud teavitustegevused mobiilse noorsootöö rakendajate poolt. Selle kümne aasta jooksul on toimunud palju koolitusi, seminare ning konverentse, mille raames noortega töötavad spetsialistid on saanud teadlikumaks nii Eesti kui ka välismaa praktikute poolt. Eestis toimuvaga hoiab end järjepidevalt kursis ka mudeli looja ja nö isa professor Walther Specht. 


Suured tänud Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA-le, kelle toetusel sai MTÜ RuaCrew juhatuse liige Annegrete Johanson osaleda juubeliüritusel.

 

 

 


Eelmine
Kuidas hoida end vaimselt tervena?
Järgmine
Peidetud abivajadus

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: