MT
Ü RuaCrew kutsub Teid koolitusele „Kuidas luua kontakti noortega,
  kes tekitavad hirmu“ 8. oktoobril kell 10.00-15.30 Tallinna kesklinnas.Kõigil on oma seisukoht, miks antud noored nii käituvad ning mida kõike võiks ja peaks tegema, et selliseid olukordasid ei tekiks. Ühed ütlevad, et süüdi on vanemad ja kodune taust, teised viskavad kivi lastekaitse, koolide ja politseinike kapsaaeda. On neid, kes pooldavad karme sanktsioone ning noorte isoleerimist, aga ka neid, kes kinnitavad ennetustöö olulisust, et selliseid olukordi vähem oleks. Dima on oma elus kokku puutunud erinevate spetsialistidega ja kõige mõttetumateks meetoditeks laste mõjutamisel peab ta vanemate poolset karistamist, mis ei muuda mitte midagi ja alaealiste komisjoni, kes teda üldse ei tundnud, aga kõige rohkem õiendasid ja õpetasid. Vanemate puhul peab ta mõjusaks rääkimist, rääkimist ja rääkimist. “Isegi kui võib jääda mulje, et noored ei kuula, jääb midagi ikka külge. Karistamine kasvatab lihtsalt viha. (Lõik Postimehele saadetud loost, mis ilmus SIIN)


Koolituse käigus antakse ülevaade riskikäitumisega noortest, riski- ja kaitseteguritest, nende käitumise võimalikest põhjustajatest ning erinevatest lähenemisviisidest noortele. 

Koolituse sihtgrupp on huvijuhid, noorsootöötajad, tugispetsialistid, üld- ja huviharidusasutuste õpetajad, KOV ametnikud, tugiisikud, piirkonnapolitseinikud, teised noortega töötavad spetsialistid ning kõik teised teemast huvituvad inimesed.

Koolitustasu: 50 €/in. Osaleja saab e-mailile koolitustõendi mahus 8 ak/h.

Koolitust viib läbi Annegrete Johanson, kes on sotsiaalteaduste magister ning omab töökogemust riskikäitumisega noortega üle 13 aasta. Seda nii kinnises asutuses, kohalikus omavalitsuses kui ka tugiteenuseid pakkudes. Annegrete on arendanud mobiilset noorsootööd (sh tänavatöö, noortegruppidega kontaktide loomine ja edasine töö) Eestis ning antud mudelit töös noortega alates aastast 2007 rakendanud. 

Registreerumine: Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi ning maksja andmed emailile: info@ruacrew.ee.

Registreerimise tähtaeg on 6. oktoober 2018 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!