Children With Good Character

 

Lifelong learning programme Comenius

Projekt „Motiveeritud ja hea õppeedukusega lapsed"


                  

 

Projekti periood: 2013- 2015    

Projekti partnerid: 

 • Harku vallavalitsus
 • Tabasalu Ühisgümnaasium
 • MTÜ RuaCrew
 • Türgi Mus Provincial Directorate of National Education

2013. aasta sügisel käivitus Harku vallavalitsuse ja  Tabasalu Ühisgümnaasiumi koostöös hariduskoostööprojekt, mille eesmärgiks on ühelt poolt pakkuda õpetajatele ja lapsevanematele teadmisi ning oskuseid põhikooli vanemas astmes olevate õpilaste õppimisega seonduva motivatsioonilanguse ning käitumisprobleemide ennetamisel ning nendega toimetulekul. Teisalt on projekti eesmärgiks innustada ja motiveerida noori olema sotsiaalselt aktiivsed, pakkuda neile tuge avastamaks enda jaoks erinevaid arenguvõimalusi ning motiveerida neid väärtustama haridust.  Projektis osalevad Harku vallavalitsus, Tabasalu Ühisgümnaasium ning noorsootööorganisatsioon MTÜ RuaCrew. Kaasatud on ka mitmed psühholoogid ja koolitajaid, kes viivad projekti perioodi jooksul läbi erinevaid koolitusi ja seminare nii pedagoogidele, lapsevanematele kui lastele.      Tegemist on sihtasutus Archimedes Comenius Regio programmiga, milles osalevad kaks riiki. Harku valla partneriks selles projektis on Türgi Mus regiooni kohalik hariduskeskus.   Projekti periood on 2013. aasta septembrist kuni 2015. aasta juunini.     Projekti tegevused:

 • Loengud õpilastele. Kogenud psühholoogid räägivad noortele motivatsioonist, koolikiusamisest, konfliktidega toimetulekust, headest lähisuhetest.
 • Töötoad õpilastele. Motivatsioonikoolitus läbi lõbusate ja praktiliste tegevuste.
 • Individuaalne karjäärinõustamine õpilastele.
 • Õppekäigud – külastatakse ülikoole, ettevõtteid.
 • Noortekonverents Tabasalu Ühisgümnaasiumis.
 • Koolitused lapsevanematele.
 • Supervisiooniprogramm õpetajatele – ühised arutelud laste käitumisprobleemide üle psühholoogi juhendamisel. Ühiselt leitakse lahendusi ja viise, kuidas positiivsel moel lahendada konflikte, kaasata kõrvalejäetud lapsi, motiveerida rohkem õppima.
 • Pedagoogide koolituspäevad. Teemaks laste arengu iseärasused, käitumisraskused, sotsiaalne kaasatus.
 • Projekti perioodil toimub kaks partnerregiooni külastust.

Projektiga seotud küsimustele vastavad hea meelega: 

Katrin Romanenkov  Harku vallavalitsus  Projekti koordinaator  tel 521 5655  katrin.romanenkov@harku.ee      

Helve Keel  Harku vallavalitsus  Lastekaitsespetsialist  helve.keel@harku.ee 

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu üldhariduse toetusprogrammi Comenius Regio vahenditest.

Klassiga tegelevad Annegrete Johanson, Karin Luts, Ene Sepp jt

 

Tabasalu 9.klassiga Mektorys 3D töötoas
Ta