Koolivägivalla ennetamine
klassikeskkonnas 
turvalisuse tõstmise kaudu


Tegemist on jätkuprojektiga projektile "Sõbralikkus vs kius", mis oli koolides oodatust oodatum ja vajalikum. Projekti raames tõstetakse läbi töötubade ligi 200 Tallinna noore sotsiaalseid oskuseid. Projekti raames viiakse läbi kuus sotsiaalsete oskuste arendamisele suunatud töötuba ühele grupile, kus käsitletakse erinevaid teemasid, mis on seotud konfliktidega toimetulemiseks, enesekehtestamisega, oma emotsioonide väljendamise ning kontrollimisega jpm.

Projekti eesmärgiks on laste vastase ja vahelise (kooli)vägivalla ennetamine ja/või vähendamine läbi sotsiaalsete oskuste arendamise töötubade.

Projektijuht: Laura Kane, laura@ruacrew.ee

  

Projekti rahastab: