MTÜ RuaCrew tugiisikuteenuse sihtrühma kuuluvad lapsed ja noored, kelle peamiseks vanuseks on 12-16 eluaastat.

Tugiisikuteenusele jõuavad nad peamiselt läbi tugivõrgustiku - lastekaitsetöötaja, alaealiste komisjon, kooli tugispetsialist. On ka juhuseid, kui pöördujaks on lapsevanem või politsei.

Suunamise põhjuseks on enamasti noorte riskikäitumine. Nende käitumine võib ohustada neid endid ja/või teisi. Sageli peituvad peamised põhjused peresuhetes ja kasvukeskkonnas - puudub positiivne eeskuju, vanemate toetus. Vanemlikud oskused on puudulikud või on lapsevanemad liigselt hõivatud oma tegemistega, püüdes seda lapsele seda vaid materiaalselt hüvitada.
Järgmiste murekohtadena, millega sageli noored tugispetsialistide juurde satuvad, saab välja tuua koolikohustuse mittetäitmise, tänavatel hängimise, kampadesse sattumise, erinevad õigusrikkumised ja sõltuvusainete tarvitamise. RuaCrew teenusel on peamiselt eesti keelt kõnelevad noormehed ja neiud, kuid suur vajadus on ka venekeelsete tugiisikute järele.

Tihti suunatakse noored teenusele siis, kui probleemid on juba pikemat aega kestnud ja laps/noor on käitumisega tagajärgedele viidanud. Vajalik oleks võimalikult varane märkamine ja sekkumine, nii on abistamine ja usaldusliku suhte loomine kergem.