RuaCrew infovoldik (kus infot meie tegevusest)

RuaCrew peamiseks töömudeliks on mobiilne noorsootöö - sotsiaalpedagoogiline mudel, mis hõlmab endas tänavatööd,  nii noortegruppide kui ka individuaalselt noortega ning kogukonna- ja võrgustikutööd.

RuaCrew pakub tellimisel järgmisi teenuseid:

  • Nõustamine
  • Loeng-rühmatööd noortele/lapsevanematele/spetsialistidele
  • Koolitused lapsevanematele/spetsialistidele
  • Mobiilne noorsootöö

Lisainfo: info@ruacrew.ee