RuaCrew pakub tellimisel järgmisi teenuseid:

  • Sotsiaalpedagoogiline nõustamine noortele, lapsevanematele ja spetsialistidele
  • Konfliktivahendus (al 2024)
  • Taastavad ringid (al 2024)
  • Taastava õiguse rakendamise ja arendamise konsultatsioon (al 2024)
  • Taastava õiguse juhtumite kovisioonid/nõustamine/mentorlus (al 2024)
  • Loengud/töötoad noortele/lapsevanematele/spetsialistidele
  • Koolitused lapsevanematele/spetsialistidele
  • Mobiilne noorsootöö  arendamiseks nõustamine ja koolitamine 

Lisainfo: info@ruacrew.ee

2009. aastast on RuaCrew  peamiseks töömudeliks on mobiilne noorsootöö - sotsiaalpedagoogiline mudel, mis hõlmab endas tänavatööd, nii noortegruppide kui ka individuaalselt noortega ning kogukonna- ja võrgustikutööd.

Tänaseks on lisandunud lähenemiste hulka ka taastav õigus.

RuaCrew infovoldik (kus infot meie tegevusest)