ALT "Teine Tee"

 

Progamm Teine Tee keskendub suhtlemisoskuste ja – tavade erinevatele võimalustele. Läbi teemade ja harjutuste omandatakse uusi teadmisi erinevate probleemide tekkepõhjuste ning
lahendamisoskuste kohta. Programmi väljatöötamisel toetutakse suures osas kognitiiv-käitumisteraapia teooriatele. Suurt tähelepanu pööratakse hoiakutele, uskumustele ja mõtteskeemidele. Õpitakse ära tundma ja hindama negatiivseid emotsioone
esilekutsuvaid mõtteid. 


Programm sobib esimesele
kooliastmele (3.- 5. klassi õpilastele).


Tundide arv on 15, milles suur rõhk on looval ja käelisel tegevusel. Ühe tunni pikkuseks on 60 minutit. Rühma suuruseks on kuni 6 õpilast.