ALT "Bumerang"

 

Treeningprogrammi eesmärgiks
on eelkõige kujundada rühmaliikmete hoiakuid ja oskusi järgnevaks aastaid kestvaks kogemusõppeks igapäevaelus. ALT-programmi põhiidee on anda õpilastele teadmisi sellest, kuidas viha ära tunda, mis nendega vihastades toimub ning kuidas seda oleks võimalik kontrollida.

 

Treeningu töömeetoditeks on rollimängud, juhtumite analüüsid, vihastamise päeviku  ja loovtöölehtede täitmine. Lisaks antakse teoreetilisi teadmisi agressiivsuse olemuse, enesekehtestamise, probleemilahendamise ja erinevate mõtteskeemide kohta. Programm õpetab lõdvestumistehnikaid ehk kuidas tunda oma kehas pingeid. Rühma optimaalne suurus on kuni kuus õpilast.Sihtrühmaks on 6. – 9. klasside õpilased.