Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine keskendub probleemilahendusele või tegeleb probleemide ennetamisega.
Eesmärgiks on toetada üksikisiku või inimesterühma paremat toimetulekut ja põhieesmärgile (nt eakohasele õppimisele ja normikohasele käitumisele) keskendumist.

Peamisteks murekohtadeks, millega nõustamisele pöördutakse:
koolitõrked, kiusamisolukordade ohjamine ja ennetamine, käitumisprobleemid, keelatud ainete tarvitamine, suhteprobleemid, konfliktid.

Kui lapsevanemana märkate oma lapse käitumis- või suhtlemisprobleeme ning ei oska olukorda lahendada, võib nõu pidada sotsiaalpedagoogiga.
Oluline on lapsega usaldusliku suhte olemasolu ja selle hoidmine. Probleeme tekitavad lapsed, kellel on midagi hingel. Seega tuleb kaevuda veidi sügavamale. Oluline on seetõttu mõista, mis tekitab lapses sellise käitumise ja kuidas teda hinnanguvabalt toetada saab.

Psühholoogiline nõustamine (hetkel ei ole osutata)

Kõigil tuleb vahel elus ette raskusi, millega võib olla keeruline üksi toime tulla. Psühholoogilisel nõustamisel saab oma tundeid ja mõtteid turvaliselt väljendada. Psühholoogi toel saab probleeme analüüsida, mõista põhjuseid ja mõjutajaid ning proovida leida võimalikke lahendusi.
Nõustamise eesmärk on pakkuda tuge tunnetega toimetulekul ja probleemide analüüsimisel – me ei mõista hukka ega anna hinnanguid.
Nõustamisele saab tulla üksi, kahekesi koos lapse või kaaslasega või terve perega. Teemad, millega nõustamisele pöörduda: pere toimimisega seotud mured, meeleolu ja ärevuse mured, enesehinnang ja mina ise, hirmud, laste käitumisprobleemid ja hirmud.

Nõustamise hinnakiri (arve alusel):
Individuaalne nõustamine: 60 eurot/kord
Perega kohtumine/nõustamine: 90 eurot/kord

Nõustamisele tulemiseks kirjuta:
info@ruacrew.ee