Aitame heastada suhetealaseid kahjusid tööl ja eraelus

Aitame leida lahendusi konfliktide, erimeelsususte ja muudatustega toimetulekuks, pakkudes turvalist keskkonda ning võimalust kõigil oma mõtteid ja tundeid jagada.

Kes me oleme?

Taastava õiguse kompetentsikeskus, kus valdkonna asjatundjate jaoks on oluline kaasata inimesi neid puudutavate otsuste tegemisel.

Austus

Oleme hinnanguvabad ja konfidentsiaalsed ning lugupidavad kõikide suhtes.

Asjatundlikkus

Oleme uuendusmeelsed, pidevas arengus ja aktiivsed algatajad.

Avatus

Hindame koostööd, oleme oma lähenemistes  paindlikud ja suunatud lahendustele ning vastutame oma tegevuse eest.

91% uuringus osalejatest kinnitas, et soovitaks taastavat lähenemist ka sõbrale ja 88% osalejate sõnul vastasid kohtumisel sõlmitud kokkulepped nende vajadustele*

* Allikas: Restoring justice | Harvard Magazine

Kuidas tulla teenusele?

Pakume erapooletu vahendajaga turvalist keskkonda, kus igaühe hääl on kuuldud ning lahendus edasi liikumiseks leitud.

Oled kogenud kiusu, väärkohtemist, sattunud erimeelsustesse ja konfliktidesse või on toimunud õigusrikkumine ning soovid leida lahendust, siis...

Võta ühendust ja leiame parima viisi edasi liikumiseks

Koos asjaosalistega loome sobiva lähenemise

Telli enda tiimile või asutusele sobiv koolitus!

Uuri koolituste kohta
"Väga hästi üles ehitatud koolitus, vajalik ja asjakohane, mis kaasas aktiivselt kõiki osalejaid, andis oluliselt juurde tööriistasid mitte ainult konfliktivahenduseks, vaid inspireeris meetodit kasutama ka teistes valdkondades ja professionaalses eneseanalüüsis.”
Tallinna üldhariduskooli töötaja

Meie missioon

Ühingu missioon on edasi kanda taastavat mõtteviisi ning praktilisi oskuseid, kuidas ennetada ja lahendada konflikte turvaliste suhete toetamiseks

Võta meiega julgelt ühendust, koos leiame lahenduse!

Võta ühendust
Taastav õigus on konflikti lahendamise meetod, mis ei asenda alati formaalseid menetlusi, kuid on heaks viisiks, mille abil leida hingerahu, jätta konflikt seljataha ja minna eluga edasi.