RuaCrew infovoldik (kus infot meie tegevusest)


RuaCrew peamiseks töömudeliks on mobiilne noorsootöö - sotsiaalpedagoogiline mudel, mis hõlmab endas tänavatööd,  nii noortegruppide kui ka individuaalselt noortega ning kogukonna- ja võrgustikutööd.


RuaCrew pakub tellimisel järgmisi teenuseid:

Lisainfo: info@ruacrew.ee